Inschrijven

Inschrijven

Heb je twee proeflessen gedaan? Lever dan zo snel mogelijk het inschrijfformulier inleveren, zodat we je in onze ledenadministratie kunnen inschrijven. Je kunt dit op papier inleveren bij de train(st)er of hem e-mailen naar ledenadministratie@jahn-hillegom.nl. Je krijgt daarna binnen 1 tot 2 maanden een papieren factuur van ons, die meestal wordt uitgedeeld in de les.

Het inschrijfformulier (pdf) van Gymnastiekvereniging Jahn Hillegom is te downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken. Dit kunt u invullen en bij de train(st)er inleveren, of e-mailen naar ledenadministratie@jahn-hillegom.nl
Inschrijfformulier-2017-2018

Het huishoudelijk reglement (docx) is te downloaden door op onderstaande afbeelding te klikken.

Huishoudelijk-regelement-V1.2

Regels lidmaatschap

Enkele regels die gelden bij het lidmaatschap:
1. Aspirant-leden mogen twee gratis proeflessen volgen. In de tweede les zal een inschrijfformulier worden uitgereikt, alsmede een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
2. Aanmelding als lid van GV Jahn geschiedt door de inlevering van het (volledig ingevuld) inschrijfformulier bij de ledenadministratie van de vereniging. Tevens is het mogelijk het formulier in te leveren bij de leiding, die zorg zal dragen voor inlevering bij de ledenadministratie.
3. Bij verhuizing zijn de leden verplicht dit schriftelijk te melden aan de secretaris van het bestuur.
4. Het gymnastiekseizoen loopt van 1 september t/m 30 juni.
5. Het lidmaatschap wordt aan het einde van het seizoen stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap wordt beëindigd door het lid of door het bestuur van de vereniging.
6. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de vereniging (ledenadministratie@jahn-hillegom.nl), uiterlijk één maand voor het einde van het seizoen, dus vóór 1 juni.
7. Bij niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap kan het lidmaatschap, in overleg met het bestuur, wel worden beëindigd, maar worden minimaal administratiekosten en de bondsvergoeding van € 17,50 in rekening gebracht.

 

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap sportclubs blijft mogelijk

Met ingang van 1 december 2011 is stilzwijgende verlenging van lidmaatschappen verboden bij wet en is de opzegtermijn van abonnementen en lidmaatschappen teruggebracht tot één maand. Indien de geleverde aflevering, van bijvoorbeeld een tijdschrift, minder dan eenmaal per maand plaatsvindt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt.

Voor verenigingen en dus ook sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen, denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. Voor (sport)verenigingen is daarom een lichter regime van toepassing.

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. (Sport)verenigingen dienen de leden wel de noodzakelijke informatie met betrekking tot opzegging van het lidmaatschap eenvoudig te verschaffen.